De olifant dendert door de Circulaire Stad

Nieuwe eisen voor architecten, bouwers en ontwikkelaars

Steeds meer gemeentes en provincies, zoals Amsterdam, Utrecht en Drenthe, kiezen voor circulair bouwen; inmiddels al 15% van de opdrachten moet circulair zijn en dit groeit alleen maar. Zo gaan we naar 50% circulair in 2030 van de Nederland zoals het Rijk zich ten doel heeft gesteld. Hoe kunt u zich onderscheiden met circulaire woningen, gebouwen en gebieden?

Nieuwe aansprakelijkheden, andere samenwerking

De opdrachtgever blijft tientallen jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor een gebouw, want dat is gekoppeld aan het eigendom. De projectontwikkelaar legt dat vraagstuk veelal bij architect en aannemer neer. Vanuit de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet – zodra deze vanaf 2021 in werking treden – gaan de aansprakelijkheden richting 20 jaar en heeft de bewoner straks een eigen positie. Bent u al voorbereid hoe klanten naar uw gebouw product gaan kijken?

Architect, aannemer en projectontwikkelaar staan voor veel onderwerpen naast elkaar, de gemeente verandert tegelijk ook. Risico’s loopt u samen, fouten en problemen kunt u samen op lossen. Hoe gaat u om met nieuwe aansprakelijkheden zodra prestaties achteraf aantoonbaar moeten zijn?

Hoe blijft u de veranderingen voor?

 • Wat is je beste verdienmodel en bedrijfsmodel in de circulaire economie?
 • Hoe kunt u uw ecologische voetafdruk en de bijbehorende kosten in gebouwen minimaliseren?
 • Hoe passen uw gebouwen en huizen zich nu en in de loop van de tijd aan veranderende behoeften aan?

Pak het voortouw en zorg dat de aannemer daadwerkelijk realiseert wat u met uw ontwerp beoogt. Laat de aannemer de technische tekeningen maken die passen in de esthetiek en functionaliteit van uw ontwerp. U beoordeelt of het past.

Accepteer een opdracht inclusief technische uitwerking, maar laat de aannemer dat in uw opdracht uitvoeren of neem samen met een aannemer de opdracht aan. Eventueel kan de aannemer u ook in dienst nemen of inhuren als onderaannemer.

Download nu het e-boek!

Dit e-boek geeft u antwoord op de uitdaging en de vragen in de nieuwe circulaire wereld als bewoner, belegger, financier, ontwikkelaar, adviseur, aannemer en toeleverancier:

 1. Wat betekent de circulaire economie voor de bouw?
 2. Wat ís circulair bouwen precies en over welke economie gaat het?
 3. Hoe speelt u in op de juridische aspecten?
 4. Hoe maakt u optimaal gebruik van financiering in de circulaire economie?
 5. Wat zijn de nieuwe eigendomsverhoudingen en verdienmodellen?
 6. Wat is de rol van bestuur en politiek?
 7. Wat is de financiële kijk op de bouw?
 8. Waar gaat het gebruik van gebouwen heen in de circulaire economie?
 9. Wat is de circulaire oplossing voor aannemers en architecten?
 10. Hoe wordt u aanbieder van gezondheid, welzijn en productiviteit?

Dit e-boek bereidt u voor op de economische en ecologische uitdagingen in bouw en vastgoed en geeft inzicht in uw kansen.

de Olifant dendert door de Circulaire Stad

Inzicht in de vijf economieën, uitzicht op vernieuwd eigendom. Duik in de nieuwste ideeën over de economie van gebouwen; de juridische, financiële en eigendom uitdagingen, verschillen en oplossingen.