WMO rollatorBezit je huurwoningen, dan heeft de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) die 1 januari 2015 inging belangrijke gevolgen gehad die niet iedereen weet. Gemeenten die de wet uitvoeren en jouw huurders hebben volgens de nieuwe WMO jouw toestemming namelijk niet meer nodig voor een woningaanpassing! En als de huurder vertrekt, hoeft hij de aanpassing niet ongedaan te maken. Hoe bereid je je daar als woningeigenaar op voor? BRIQS pleit voor ruimhartig meebewegen met de behoefte van je huurders. De behoefte aan aangepaste woningen neemt de komende jaren alleen maar toe. Voor de langere termijn heeft BRIQS een betere oplossing. Een oplossing die huurder én verhuurder maximale vrijheid en zeggenschap geeft over wat voor hen belangrijk en waardevol is.

Zet de nieuwe WMO de eigenaar buiten spel?

Het doel van de WMO is natuurlijk prachtig. Ben je gehandicapt of word je ouder dan kun je met een woningaanpassing langer in je eigen huis blijven wonen. Dat willen we waarschijnlijk allemaal wel. En daar wil je als woningeigenaar ook best aan meewerken als het de waarde van je bezit niet negatief beïnvloedt. Volgens het oude artikel 16 van de Woningwet had je dat zelf in de hand. Volgens dit oude artikel treft de eigenaar de voorziening zelf, gefinancierd uit de ‘oude WMO’. Maar – LET OP – dit artikel is dus per 1 januari 2015 geschrapt. In de plaats komt artikel 2.3.7 van de WMO en dat lijkt niet gunstig voor woningeigenaren die verhuren. Kijk zelf maar:

Lid 1: beslist de gemeente tot aanpassing, dan mag de gemeente of de huurder deze zonder toestemming van de verhuurder uitvoeren.

Lid 2: Voordat de gemeente deze aanpassing uitvoert, biedt de gemeente aan de eigenaar de mogelijkheid zijn mening te geven (‘horen’) over de woningaanpassing.

Lid 3: De gemeente of huurder is niet verplicht om de woningaanpassing ongedaan te maken nadat de huurovereenkomst is beëindigd.

Procederen zorgt voor uitstel

Juridisch is over deze kwestie nog veel meer te zeggen*. Ik beperk me hier tot de opmerking dat jij als eigenaar van huurwoningen zowel de uitvoering als de noodzaak van de voorziening kunt betwisten in een bestuursrechtelijke procedure (bezwaar, beroep bij de rechtbank en hoger beroep). Ik hoop voor jou en voor de aanvrager van de voorziening dat sterk eigen beleid en goed overleg met de gemeente dergelijke procedures voorkomt. Jij hebt vast betere dingen te doen en voor de aanvrager kan uitstel leiden tot opname in een instelling omdat thuis wonen zonder voorziening echt niet langer gaat.

De langetermijnoplossing is simpel

We kunnen deze hele juridische warboel vermijden door een gebouw op te splitsen in drager en inbouw. Als eigenaar ben jij verantwoordelijk en bevoegd voor de drager. Jouw huurders zijn verantwoordelijk en bevoegd voor de inbouw. Alle extra voorzieningen die je huurder in huis wil aanbrengen zodat hij er langer zelfstandig kan wonen, zijn dan zijn verantwoordelijkheid. Ook als hij de huur opzegt.

Welke mogelijkheden zie jij binnen de WMO?

We zijn benieuwd naar jouw ideeën en ervaringen met de ‘oude WMO’ en de voorbereidingen voor en uitwerking van de nieuwe? Zie je kansen jouw positie als eigenaar/verhuurder gunstig te beïnvloeden. Hoe geef je huurders de vrijheid hun woning naar noodzaak en wens aan te passen,

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Wat vind jij van de huidige WMO met haar mogelijkheden voor huuders? Deel het in de reacties hieronder.

Op jouw gezondheid en welzijn,

Remko Zuidema

*Matthijs Niermeijer schreef er op de website van Pharos Advocaten een helder artikel over. En bevestigt dat de wet naar invoering ongewijzigd is gebleven.