Contact

Remko Zuidema

Kantooradres: Gebouw 100 WATT, 8e etage, James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, Nederland

Postadres: Postbus 75657, 1070 AR Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +31 20 6780 780 (algemeen)

Vul het formulier in om contact op te nemen

Vul je contactgegevens en vraag of opmerking hier onder in en we komen spoedig bij u terug.

Registraties Stichting BRIQS

Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam Nr. 5419 8399

Benelux merkinschrijving no. 912498 (2011 KI 25, 41 & 42) en EU merkinschrijving no. 10974624 (2012 KI 25, 41 & 42)

Samenwerkingsverbanden

Remko Zuidema is vanuit stichting BRIQS partner in Group4Wellness, samenwerkingsverband voor integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie vanuit verantwoorde levensstijl en goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden.

Remko Zuidema is vanuit stichting BRIQS partner van Happy Planet Professionals. Dit is een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.

Stichting BRIQS is partner van MVO Nederland. Zaken doen biedt marktkansen, maar ook verantwoordelijkheden. Door duurzaam te ondernemen, kunnen wij winst maken en tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu-issues.

Stichting BRIQS is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Met Remko Zuidema als een van de oprichters in 2008 is de DGBC de nationale netwerkorganisatie geworden voor duurzaam gebouw en vastgoed.

Remko Zuidema is individueel lid van het CIB (International council for research and innovation in building and construction) en neemt deel aan werkgroep 104 over Open Building Implementation.