big-fish-small-pond x

Er is iets heel raars aan de hand in de bouwwereld als je kijkt naar de volgorde waarin nu besluiten worden genomen vóór jou als gebruiker. Daar kun jij behoorlijk last van hebben. Je krijgt als Eindgebruiker niet wat je wilt en betaalt veel te veel. De naam Eindgebruiker houdt dus vaak in dat je aan het eind staat van de besluitvorming en als je niet oppast aan het eind van de informatieverstrekking. Het is in jouw belang om Beginbeslisser te zijn! Daarom pleit BRIQS voor Open Bouwen als de standaard, juist ook in de besluitvorming, zodat jij echt Beginbeslisser wordt. Wil je weten hoe? Lees dan verder!

Mogelijk heb je zelf een ervaring en weet je hoe frustrerend en kostbaar de huidige aanpak kan zijn! Wat is namelijk het geval? Op dit moment worden alle beslissingen over een gebouw vaak in één keer, vooraf genomen. Beslissingen over de fundering, constructie, gevel, dak, indeling, installaties, materialen, afwerking en zelfs de vorm van de inrichting én de vaste meubels zoals sanitair en keukens. Het totale plan ligt regelmatig ook nog een tijd op de plank, bijvoorbeeld om de financiering en vergunningen rond te krijgen. Met HET BESLUIT wordt iedere mogelijkheid om vanuit voortschrijdend inzicht zaken aan de gevel, de inbouw en het vaste meubilair aan te passen, bevroren. Daarmee staat jouw belang helemaal achteraan!

De logische aanpak

De volgorde waarin jouw behoeften aan verandering ontstaan, loopt van klein naar groot. Je ergert je ergens aan en wil dat aanpassen, bijvoorbeeld de plaats van een deur of de wasmachine-aansluiting. Dan loop je opnieuw ergens tegenaan, misschien wel letterlijk, en ook daar wil je snel een andere keuze in kunnen maken. Hoe dichter de ergernis bij jouw dagelijks gebruik ligt, hoe sneller je het wilt oplossen. Dat klinkt logisch, toch? Laten we de besluitvorming in volgorde en tijd daarom ook zo inrichten, van klein naar groot.

Ook al heb je te maken met een soort vrijheid in gebondenheid. Daarmee bedoel ik de fysiek harde hiërarchie, van groot naar klein, die bouwen toch kenmerkt. Want de omgeving van een gebouw bepaalt altijd wat voor soort drager er mag staan en hoe groot die kan worden. De drager bepaalt hoeveel ruimte er is voor jouw persoonlijke inbouw. Jouw inbouw bepaalt welke meubilair past. Ga dus altijd op zoek naar de maximale invulling van jouw wensen in dit geheel. Dat is in jouw belang én in het belang van duurzaamheid. Hoe doen we dat?

Perspectief verschuiven

Om te beginnen is het nodig om vanuit een ander perspectief naar een aantal zaken te kijken. Naar het eigendom van vastgoed, bijvoorbeeld, en hoe je dat financiert. En naar flexibiliteit. Je moet weten dat de vastgoedsector nu doet alsof tijd niet bestaat, alsof er niets kan veranderen. Dat is niet in jouw belang. Basis Gebouw en Inbouw staan standaard als één geheel op de begroting, terwijl ieder onderdeel zijn eigen levensduur heeft. Een sterke drager kan wel honderd jaar of langer meegaan. Kijk maar naar diverse monumenten en weet dat een land als Japan al vind dat je die drager 200 jaar garandeert bij de start.

Steeds opnieuw pas jij de inbouw aan om het gebouw prettig woonbaar te houden voor jou. Anderen die je volgen, willen en doen dat ook. Omdat de invulling flexibel is, blijft het gebouw zijn waarde behouden. Voor jou, want je kunt er wonen zoals jij wilt. En voor de eigenaar van of belegger in de drager, omdat zijn gebouw lang onveranderd bruikbaar is. Jij en de eigenaar hoeven zo ieder alleen te investeren in het deel waar je echt nut uithaalt.

Het doel van flexibiliteit

Dus, waar streeft BRIQS naar in jouw belang? Dat drager en inbouw ook financieel niet langer als een geheel worden gezien. Dan kun jij per onderdeel apart je financiering regelen. Bijvoorbeeld een hypotheek voor dertig jaar voor je drager, een leasecontract voor je inbouw en sparen of een persoonlijke lening voor je meubels. Zo ben jij veel flexibeler in je keuzes. Je neemt ze op het moment dat jij daar behoefte aan hebt of wanneer zaken aan vervanging toe zijn. Flexibel zijn is dus een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid. Wat BRIQS betreft is op deze manier flexibel zijn hét nieuwe uitgangspunt voor alle besluitvorming in het bouwproces. Zo word jij Beginbeslisser.

Flexibiliteit invoeren

Hoe kunnen we deze flexibiliteit, deze veerkracht, in jouw belang invoeren? Daarvoor is het nodig dat het hele bouwproces aan vier voorwaarden voldoet:

  1. Beslissingen op de korte termijn mogen beslissingen voor de lange termijn niet in de weg staan. Dat voorkom je door losse, opeenvolgende beslissingen te nemen op basis van de verschillende levenslopen van drager, inbouw en meubilair.
  2. Beslissingen over aanpassingen neem je van klein naar groot. De inbouw en drager vormen zich (steeds opnieuw) rondom jouw wensen en behoeften. Daarbij houden we ruimte voor het onbekende en houden we rekening met de harde hiërarchie van bouwen.
  3. Flexibiliteit staat duidelijk omschreven in alle documenten. Jij bewaakt die als gebruiker, samen met de ontwikkelaar en de belegger.
  4. Ontwikkelaars werken aan een cultuuromslag; flexibiliteit wordt de standaard en een normaal onderdeel van de manier waarop zij zaken met jou doen. Jij hebt namelijk niks aan een ontwikkelaar die je voor de voeten loopt en tegenhoudt.

Briqs wil bereiken dat zowel nieuwe als bestaande gebouwen tegenmoet komen aan jouw menselijke en gevarieerde gedrag. Daarvoor is het hard nodig dat zowel het gebouw als de besluitvorming flexibel zijn, dat jij van Eindgebruiker, Beginbeslisser wordt. Met Open Bouwen bereik je beide doelen en voldoe je meteen aan de belangrijkste voorwaarden voor sociale, ecologische en economisch duurzaamheid.

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Wat doe jij om de gebruiker te laten (mee)beslissen in het begin? Deel het in de reacties hieronder.

Voor jouw gezondheid en welzijn,

Remko Zuidema