Open Bouwen bekijkt de drager en de inbouw als twee aparte onderdelen, zowel technisch als in de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Open Bouwen is een resultaat van Open Ontwerpen van drager en inbouw