Stedelijk weefsel (meervoud stedelijke weefsel). Het fysieke aspect van stedenbouw, met nadruk op soorten gebouwen, wegen, open ruimte, gevels en straatbeelden maar exclusief milieu, functionele, economische en sociaal-culturele aspecten.