briq2Zie jij dat gebouwen belangrijk zijn voor twee totaal verschillende doelgroepen met compleet verschillende belangen? Aan de ene kant heb je het gebouw als belegging om geld te verdienen of, ook sociaal gezien, minimaal dat geld wil behouden als waarde voor straks. Aan de andere kant het gebruik, zoals prettig wonen, werken en recreëren naar jouw eigen wensen. Wat leveren leveranciers die zich blijven focussen op jouw belangen dan jou op? Eerder heb ik hen uitgelegd waarom in mijn blog op Duurzaam Verlicht. Ik leg graag uit wat ik daar precies voor mee bedoel.

Uiteenlopende belangen

In de huidige wet- en regelgeving is een vastgoedbelegger niet alleen verantwoordelijk voor de drager en gevel maar ook voor een deel van de inbouw van een gebouw, zoals de keuken, het sanitair, gebruikersinstallaties en afwerking. Zijn belang bij de drager is groot, omdat die lang meegaat en hij zijn investering over een lange termijn kan terugverdienen. Zijn belang bij de inbouw is daarentegen klein en de verantwoordelijkheid ervoor is eerder een last dan een lust. Een inbouw bestaat namelijk uit producten die relatief kort mee gaan, waarbij verschillende opeenvolgende gebruikers steeds andere behoeften hebben. Tijdens de levensduur van de drager van het gebouw worden de inbouwonderdelen, waaronder de verlichting, dus meerdere malen vervangen. Daar komt bij dat de belegger die gebruiker niet persoonlijk kent. Hij heeft geen idee wat diens behoeften en voorkeuren zijn, áls die gebruiker het zelf al weet én kan en mag verwoorden.

Voor de gebruiker is de situatie ook verre van ideaal. Wanneer hij zijn nieuwe plek betrekt, krijgt hij een inbouw waar hij geen zeggenschap over heeft gehad en die hij vaak wil aanpassen. Kortom: de vastgoedbelegger noch de gebruiker zijn er gelukkig mee.

Nieuwe eigendomsverhoudingen

Daarom pleiten we voor nieuwe eigendomsverhoudingen die beleggers en gebruikers de vrijheid geven als eigenaar te investeren in dat deel van het gebouw dat voor hen echt belangrijk is. Daarmee kunnen beiden zich focussen op hun eigen wensen en die verwoorden in opdrachten aan de bouwwereld. Zo ontstaan twee specialistische markten; die van de drager (Business to Business = B2B) en die van de inbouw (B2B + Business to Consumer = B2C). Voor leveranciers in de bouw is de vraag: welke markt kiezen zij en maken ze het verschil voor jou als gebruiker van een gebouw? Aan welke leverancier geef jij de voorkeur?

Aan de specialist die vanuit jouw belangen meedenkt natuurlijk, want die kan precies inzoomen op jouw persoonlijke behoeftes en de goederen leveren die jij wilt. De scheidslijn tussen deze werelden bevindt zich rond de gevel en de opwekking en opslag van energie. Soms past dit bij de drager en haar eigenaar, soms bij de gebruikers. Dit is afhankelijk van de locatie, situatie en de wensen en mogelijkheden van belegger en gebruiker. Kortom dit is project afhankelijk en dus het beste per afzonderlijk project samen af te stemmen en te bespreken.

Gunstig effect op grondstoffengebruik

Deze nieuwe eigendomsverhoudingen hebben uiteindelijk ook een zeer gunstig effect op het gebruik van grondstoffen in de bouw. Als we uitgaan van een splitsing van drager en inbouw dan vermengen we namelijk geen verschillende levenslopen meer met elkaar en storten we bijvoorbeeld geen installaties meer in het beton. Producten en materialen worden alleen nog los verwerkt. Ze kunnen ieder voor zich worden verwijderd of vervangen op het moment dat dat functioneel, technisch, economisch en ecologisch het meest gunstig is.

Zo kan een circulaire grondstofeconomie ontstaan die nieuwe contractvormen mogelijk maakt. Zoals leasecontracten voor tijdelijk gebruik van bijvoorbeeld gevels, lichtinstallaties, een keuken of het sanitair. Contracten gebaseerd op de geleverde prestatie in plaats van op de eenmalige verkoop en levering van producten. Want waarom zou ik een lamp willen kopen als ik alleen in het licht geïnteresseerd ben? Bedenk eens welke nieuwe mogelijkheden dat jou biedt als gebruiker van een gebouw. Wij helpen je graag om deze mogelijkheden te verwezenlijken.

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Wat zijn jouw ervaringen in de bouwwereld als je kijkt naar invloed en bevoegdheden? Deel het in de reacties hieronder.

Op jouw gezondheid en welzijn,

Remko Zuidema