Open Bouwen voorbeelden

Open Building is het resultaat van Open Ontwerpen. Open Building ziet het basisgebouw en de inbouw als twee afzonderlijke delen in de tijd; zowel technisch, in de verdeling van verantwoordelijkheden en in de inrichting van eigendom. Daarnaast respecteren we de meubels van de bewoners en de koppeling met buurt vanuit de gemeente.

Ontwerpers en bouwers realiseren al tientallen jaren projecten in woningbouw en utiliteitsbouw die bewoners en bedrijven de vrijheid geven hun eigen inbouw te (laten) maken. Nieuwe en bestaande bewoners en bedrijven hebben zo steeds opnieuw de mogelijkheid om deze inbouw geheel naar eigen inzicht aan te passen of zelfs helemaal opnieuw te beginnen.

Eerder is veel geschreven en onderzoek hierover gedaan zoals te zien is op meer technische of filosofische websites zoals www.obom.org vanuit de TUDelft beheerd.

Open Ontwerpen is een methodiek waarbij jij als individuele bewoner volwaardig partner bent in het totstandkomen van je eigen woning. Jouw betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde om woningbouw goed te kunnen industrialiseren. In de winkel vind je er een interessant boek over genaamd “Open Ontwerpen”:

Open ontwerpen van gebouwen heeft veel voordelen voor jou. Dat komt omdat Open Ontwerpen uitgaat van sociale duurzaamheid als ingang voor jou. Daarmee staat het aan de basis van ecologische en economische duurzaamheid.

  1. Open Ontwerpen is sociaal omdat jouw eigen woning of werkplek tijdens de hele levensduur kan worden aangepast vanuit jouw veranderende wensen en behoeften of die van nieuwe gebruikers.
  2. Open ontwerpen is ecologisch omdat je elementen, componenten, producten en materialen steeds opnieuw kunt toepassen.
  3. Open ontwerpen is economisch omdat je nieuwe vormen van contracten en financiering kunt toepassen. De verdeling van eigendom en aansprakelijkheid is

Uitnodiging

Verder zijn er in nog een dozijn landen projecten met Open Ontwerpen en Open Bouwen gerealiseerd. Projecten die stuk voor stuk laten zien dat kunnen voldoen aan behoeften van individuele bewoners een goede business case oplevert. De krimpende woningmarkt versnelt dit proces. We kennen nu woongebouwen in Oostenrijk, België, China, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Rusland, USA en Zwitserland.

Uiteraard horen we graag van gebouwen elders in de wereld. We voegen ze heel graag toe aan onze data zodat we jou een steeds vollediger overzicht kunnen bieden. Daarnaast kunnen we zo mensen die betrokkenen zijn bij deze projecten en andere geïnteresseerden bij elkaar brengen. Op naar meer mogelijkheden voor bewoners en werkenden om hun eigen thuis te (doen) creëren!

Voorbeelden Open Bouwen Nederland

In Nederland is al een behoorlijk aantal projecten met Open Bouw en Open Ontwerpen gerealiseerd. Bijzonder is dat van de meeste projecten bijna niemand weet dat ze met Open Bouwen zijn gemaakt. Soms weten zelfs de bewoners het niet. Dat komt omdat deze projecten vaak een persoonlijke ambitie vertolken van bijvoorbeeld een vertrekkend directeur van een woningbouw corporatie of een wethouder van een gemeente? Bij vertrek van deze persoon door pensioen of andere baan verdween ook Open Ontwerpen van tafel; niet langer in het belang van de organisatie of politiek besmet, was de conclusie van sommige achterblijvers.

Verderop volgen documenten vanuit ministeries en de stichting Architecten Research SAR met daarin achtergronden, nu eerst vele voorbeelden.

Case Studies NL – flexibel en participatief huisvesting in Nederland:

De documentaire `CASE STUDIES NL` is een onderzoeksproject dat een caleidoscoop van zeven Nederlandse woningen ontwikkelingen laat zien die allemaal aanpassingsvermogen en participatie van de bewoners als hun kernbegrippen portretteert. De belangrijkste spelers van elk project bespreken de mislukkingen en successen van de verschillende modellen en hun onderliggende processen. Alhoewel in heel verschillende contexten en schalen, onderlinge problemen zich voordoen: Inzicht in deze kan helpen toekomstige initiatieven en ontwikkelingen te doen slagen.

#INTRODUCTION
# 1 Homeruskwartier Almere
# 2 NIEUW LEYDEN Leiden
# 3 SOLIDS Amsterdam
# 4 KLUSHUIZEN Rotterdam
# 5 MEANDERHOF Zwolle
# 6 Vrijburcht Amsterdam
# 7 GW Gemeenschappelijk WONEN Nieuwegein
#EPILOGUE
documentaire, 95 minuten, 2014
DVD verkrijgbaar bij ximage.nl/shop.html

Tussen 1972 en 1982 is het project Lunetten van vele corporaties tezamen opgeleverd. Dit is het grootste in Nederland – geheel volgens de Open Bouwen methodiek van scheiding drager en inbouw – gerealiseerde project met 422 woningen. Bewoners zijn direct betrokken bij de inbouw door elk twee persoonlijke gesprekken met de architect. Vervolgens is door Bruynzeel een volledig persoonlijk inbouw pakket voor elke woning samengesteld en gerealiseerd. In diverse woningen zijn deze Bruynzeel pakketten nog aanwezig, doch algehele vervanging na bijna 40 jaar is aanstaande. Juist die vervanging kan nu geheel zonder schade / inmenging van het woningcasco plaatsvinden door de toen gebruikte methode van gebouwdeel scheiding. Circulair bouwen dus ruim voordat men met dat concept bekend was. Meer over de daadwerkelijke uitvoering daarvan in het Pocketboek Open Ontwerpen van de architect Frans van der Werf.

In 1999 is het proefproject Netscher-/ Ruijsdaelstraat van VZOS (nu Haagwonen) opgeleverd. Als projectleider heeft Remko Zuidema daaraan gewerkt vanuit HTV Bouwtechniek en ism met HTV Architecten is dat ontwikkeld. Bewoners zijn niet betrokken bij de inbouw. In 2013 geeft de onderhoudsafdeling aan dat betrokkenheid van bewoners niet in het belang van de corporatie is. De reden: de grote, afwijkende en daarmee onbekende en onbeheersbare verantwoordelijkheden ten opzichte van andere traditioneel beheerde woningen van de corporatie.

In 2012 wordt het Amsterdamse project Solids van Het Oosten (nu Stadgenoot) opgeleverd met een gebouw in (Oud)West en een dubbelgebouw in Oost (IJburg). Ondanks de uitgebreide publiciteit rond de opzet en realisatie, is de ingebruikname en de financiële kant van de ontwikkeling teleurstellend. Reden: teveel nieuwe initiatieven tegelijk, functies die elkaar niet versterken (in West) en ontbreken van de specifieke behoefte (in Oost). Hier vind je de powerpoint over de voorbereiding (NL) en de download: De evaluatie van Solids (NL)

De open inschrijving voor West biedt ook ruimte voor een hotelfunctie op basis van de hoogste prijs per m2. Het gevolg: de helft van het gebouw heeft een shortstay- en hotelfunctie. Alleen hebben hotelgasten geen enkele betrokkenheid bij de buurt. Dat levert een schril en dagelijks zeer storend contrast op met de betrokken bewoners. Het gebouw in Oost is opnieuw ingevuld met traditionele sociale woningen. De oorspronkelijke doelgroep heeft te weinig interesse voor de beoogde meerwaarde van het concept IJburg. Na jaren vertraging volgt traditionele bewoning in een extreem duur gebouw, onder andere door de BTW-terugbetaling door andere fiscale verrekeningen tussen functies.

Op dit moment is een serie projecten zogenaamde super lofts in diverse steden in de verkoop of tijdens de bouwfase. Het wordt georganiseerd door een reeks van samenwerkende architecten onder de naam De Hoofden. Zie de voortgang op de website van hun projecten. Recent is daarbij een OpenBouwen organisatie opgezet van Nederlandse architecten om de voordelen en voorbeelden te laten zien. 

Een project in Amsterdam momenteel te koop is om te worden gebouwd in het komende jaar is Schetsblok met Open Bouwen principes. In de download vind je tekeningen van fit-out opties om mee te beginnen en voor het tonen van de mogelijkheden. De optie van makkelijke latere veranderingen in het gebouw is niet genoemd, zoals het Japanse beginsel dat een latere renovatie moet kunnen zonder de buren storen. Het basis gebouw genaamd Casco wordt aangeboden met het principe van zelf fit-out. Hoewel de gevraagde fit-out kan ook worden geleverd door het bouwbedrijf van het basis gebouw. Op basis van de huidige ervaring in Japan en eerder in Nederland, verwacht ik dat gespecialiseerde fit-out bedrijven beter in staat zullen zijn kwaliteit te leveren. Maar tot nu toe is voor deze gespecialiseerde bedrijven de markt nog te klein.

Op het meest internationaal gerichte zakencentrum in Nederland – de ZuidAs – zien ze Open Bouwen als voorwaarde om vroegtijdige sloop van de vele hoogbouw te voorkomen. Deze zogenoemde Lenige Gebouwen nemen duurzaamheid als uitgangspunt: de hoogwaardige kantoren moeten eenvoudig geheel opnieuw invulbaar zijn, los van draagstructuur, installaties en gevel. De gemeente ziet namelijk een groot risico in traditioneel bouwen . Traditionele gebouwen verouderen snel en moeten vaak worden gesloopt. De lokale hoogbouw staat op een zeer dichtbebouwde locatie met drukke openbaar vervoers- en snelwegverbindingen. Het valt te bezien hoe dit in de praktijk wordt uitgewerkt en aangestuurd. Er is een brochure in het Nederlands en in het Engels.

In Voorburg is een flat uit de jaren 50 geheel gerenoveerd in de jaren 80; opnieuw ingevuld met woningen op basis van industrieel maatwerk vanuit de individuele wensen van bewoners. De meeste bewoners wonen er nu al ruim twintig jaar, onder andere dankzij de persoonlijke invulling afgestemd op hun woonbehoeften. Ondanks dat deze invulling makkelijk is aan te passen, hebben bewoners er geen behoefte aan. Ze wonen alsof ze kopers zijn maar dan voor een huurbedrag. De woningcorporatie heeft er al jaren geen omkijken naar. De leverancier van de inbouwen had door gewenste veranderingen meer business verwacht maar niet gekregen. Het succes voor de bewoners werkt in zijn nadeel. Over dit project vind je hier een presentatie en een beschrijvend document. Beide in het Nederlands.

Een woon/zorg gebouw in Voorburg is in 2013 opgeleverd waarbij de zorgorganisatie de woningen vanuit de zorgvraag van haar huurders heeft ingevuld. De drager is daarvan gescheiden gehouden en ingevuld door de belegger. In dit document gaan de architect en ontwikkelaar daar verder op in. En hier zie je de presentatie daarvan. Beiden zijn in het Engels.

Vier gebouwen kregen in overleg met de bewoners een eigen persoonlijke inbouw. Het gaat om Keyenburg in Rotterdam (1984), Molenvliet in Papendrecht (1977), Pelgrimshof in Zevenaar (2000) en Meander in Zwolle (2008). Bij het eerste project heeft de corporatie in overleg met zittende bewoners een algehele renovatie met herverdeling van woningafmetingen en inbouw geregeld. Bij het laatste project waren de bewoners ook formeel opdrachtgever vanuit het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hier vind je de projectomschrijvingen (Engels). Daarnaast worden sommige van deze projecten in detail omschreven in het boek “Open Ontwerpen” in de website winkel.

Het toenmalige minsterie van VROM heeft diverse documenten doen uitbrengen vanuit onderzoek waaraan zij leiding heeft gegeven. Daarbij was het vooral te doen om de voordelen van Open Bouwen breed draagvlak te geven. Een goed voorbeeld is het document rond het verkennen van de Drager-Inbouw afspraken spelregels.

Apart daarvan heeft VROM Flexibiliteit onderzocht in woningen om te zien welke aanpassingen in de toekomst deze woningen nodig hebben om te kunnen voldoen aan grotendeels onbekende eisen en wensen van de toekomst van de bewoners.

Wat betreft de financiering van Open Bouwen in woningen is er al veel onderzoek gepubliceerd waaronder dit vanuit de SAR over de financiering van drager-inbouw. En wat betreft de uitgangspunten van Drager-Inbouw heeft DHV in dit rapport al in de jaren 90 helder uiteengezet wat daarvan het belang is.

Read more

Voorbeeldprojecten en downloads Finland

De Finse voorbeelden van gebouwen en hele woonwijken laten zien dat de voordelen toenemen bij een grootschalige aanpak. Zowel in sociale als ecologische duurzaamheid. In het ene project past de ontwikkelaar de moderne architectuur van de inbouw vooral industrieel toe. In het andere project zie je hoe bewoners hun tweelaagse woningen met eigen traditionele houtINbouw laten invullen. De vele verschillende woningtypen in de woonwijk buiten Helsinki die nu in aanbouw is, laat echt alle Open Bouwen mogelijkheden bij elkaar zien. Buiten Japan is dit het meest vooruitstrevende bouwprojecten gebied met Open Bouwen als nieuwe standaard, zowel met eigen invulling als bestelde invulling vanuit de ontwikkelaar.

In 2015 werden de volgende twee gebouwen voor ouderen huisvesting gebouwd voor hun eigen cooperative leden. Zie http://thematicdesign.org/kaivomaki-housing-for-the-elderly en
http://thematicdesign.org/aikalisa-housing-for-seniors-2 met hun downloads voor de details.

Je vindt hier verschillende Engelstalige downloads:

van woongebouwen uit 2001 een woongebouw uit 2011 en een wijk in aanbouw uit 2013.

Read more

Japan nam in 2008 een rigoreuze beslissing op basis van uitgebreid onderzoek naar de beperkte levensduur van woningen (in Japan toen gemiddeld maar 30 jaar), de beperkte aanpasbaarheid voor ouderen en ervaringen met de kostbare overheidsaanpak van wijken die sociaal onderuit gingen. Alleen woningen die zonder overlast voor de buren (links, rechts, boven en beneden) kunnen worden aangepast, komen nog in aanmerking voor een koopsubsidie of een andere rijksbijdrage. Ook de nutsvoorzieningen moeten per woning op zo’n manier worden aangelegd dat ze vanuit de (semi)publieke ruimte bereikbaar zijn en kunnen worden aangepast. Deze eisen hebben veel (technische) invloed op de manier van bouwen voor alle betrokkenen. Deze oplossingen worden aan de markt overgelaten. Hier vind je een Engelstalige presentatie met meer informatie over deze manier van werken.

Vanwege de verwachte grote inkrimping van de omvang van de Japanse populatie – van 128 miljoen in 2005 tot naar verwachting 90 miljoen in 2055 – zijn grote veranderingen in de hoeveelheid, de kwaliteit en de locatie van woningen te verwachten. De laatste ontwikkelingen daarvan zijn opgenomen in dit te downloaden engelstalige woningbouw overzicht; “Housing in Japan 2017“. De nationale huisvestingcorporatie Urban Renaissance loopt in de voorbereidingen daarin voorop.

Een deel van aanpak is de totale herstructurering van het nieuw bouwen van woningen naar juist de renovatie van woningen. Een voorbeeld van die aanpak u kunt vinden in de Nogatadanchi projectdocumentatie in Tokyo. Een deel van de woningen wordt op de markt gebracht als gemeubileerde woningen, een samenwerking van UR met MUJI – een groot woninginrichting bedrijf – met dit boekje dat vele beschikbare woningen laat zien als resultaat. Zie voor meer foto’s van de BRIQS Pinterest Board en de project website.

Tijdens het 2015 bezoek van woningbouw ontwikkeling en renovatie in Japan door Remko Zuidema van de stichting BRIQS zijn de laatste wijzigingen in het beleid en de uitvoering bekeken. Een serie blogs daarover zullen dat laten zien. Een van de nieuwe ideeën is de manier waarop de ontwikkeling van huizen nu op de markt wordt gebracht met keuzen in accessoires zoals we die kennen uit de scheepsbouw en de auto-industrie. Developer LOOP heeft deze uitklapbare brochure als download (in het Japans) om dat aan te tonen.

De grote Japanse huis bouwer Haseko – met meer dan een half miljoen woningen gebouwd – opende hun onderzoek centrum voor de eerste keer aan niet-Japans bezoek. In deze bijzondere situatie kon onze oprichter Remko Zuidema van BRIQS een kijkje achter de schermen te hebben. Zoals dan meestal is ook hier het fotograferen deels niet toegestaan, deze Haseko gids vertelt u het grootste deel van dit Haseko Research and Development Institute ten noorden van Tokio.

Vanaf het jaar 1993 is het NEXT21 gebouw in Osaka – mogelijk gemaakt door Osaka Gas en bewoond door haar werknemers – een voorbeeld van Open Bouwen. Elke 7 jaar wordt het appartementencomplex volledig gerenoveerd met de nieuwste woning invullingen en energie-installaties. In 2015 heeft Remko Zuidema van het BRIQS stichting het gebouw bezocht om de laatste ontwikkelingen te zien en te horen van door de architect en het stichtend nutsbedrijf Osaka Gas. Foto’s van het gebouw worden gepubliceerd op onze NEXT21 Pinterest board.

Vind meer over de achtergrond in deze video:

Vind meer gedetailleerde information in deze grote download van alle woningen in de huidige vierde fase van de ontwikkeling. Elke zeven jaren start een nieuwe fase met nieuwe ontwikkelingen die in het gebouw worden getest. En zelfs in de tussentijd worden nieuwe plannen uitgevoerd, zoals te zien in deze 2014 download van twee woningen.

 

Aardbevingen komen in Japan regelmatig voor en wordt regelmatig nieuwe regelgeving ontwikkeld om mensen in de gebouwen te beschermen, omvatten renovaties vaak get aanpassen gebouwen aan nieuwe constructies. Discussies tussen huiseigenaren en bouwbedrijven komen tegenwoordig vaak voor en daarbij worden meer vorderingen ingebracht aan bouwbedrijven als gevolg van nieuwe regelgeving en certificeringen. Het nationale Japanse publiek-privaat initiatief Centrum voor Wonen Renovatie en geschillenbeslechting (CHORD) ontvangt rond 100 telefoontjes per dag in discussies rond conflicten. Veel informatie is beschikbaar door download in de speciale brochure die we bij ons bezoek ontvingen. Maatregelen en certificaten rond aardbevingen na renovaties vormen een belangrijk onderdeel daarvan.

Read more

Voorbeelden Open Bouwen in de zorg

Van een beperkt aantal zorgprojecten – vooral ziekenhuizen – in de wereld die ons bekend zijn in de scheiding drager – inbouw volgt een presentatie met downloads. Daarnaast zijn er diverse boeken over verschenen.


Het Amerikaanse Pentagon is mede-financier van de vele ziekenhuizen waar haar medewerkers – de verschillende onderdelen van het leger – wereldwijd gebruik van maken. Het Pentagon eist nu overal een scheiding van drager en inbouw. Deze scheiding is als voorwaarde opgenomen in haar investeringsprogramma. De reden daarachter is dat de grote, doorlopende ontwikkelingen in zorgaanbod en organisatie op gespannen voet staan met de lange termijn investeringen in gebouwcasco’s. De vastgoed waarde is daartoe te lokaal bepaald en het liefst ondergebracht qua verantwoordelijkheid bij een lokale partij.

Daarnaast is er in zorg altijd een grote samenhang tussen zorginvulling en inbouw vanuit klimaats- en indelingseisen, veel minder met constructie en gevel. Het Pentagon heeft wereldwijd contacten met meer dan 1000 ziekenhuizen waar volgens deze eisen wordt gebouwd. Het Veteranenprogramma van het Pentagon is hier nog niet bij betrokken, maar volgt mogelijk later. Bekijk het Engelstalige samenvattende onderzoeksdocument fase 1. (dit zijn de algemene eerste 24 pagina’s, volledige document op aanvraag) en de powerpoint presentatie van de implementatie voortgang daarin.

Het Canton Bern in Zwitserland bouwt aldaar al het vastgoed voor onderwijs, zorg, kantoren en andere overheidsfuncties al bijna dertig jaar volgens de scheiding tussen drager en inbouw. Elke drager wordt geacht geschikt te zijn voor alle reguliere utiliteitsfuncties. Inmiddels zijn verschillende gebouwen of delen daarvan al van functie veranderd wat interessante en bevestigende leer- en terugverdienmomenten heeft opgeleverd. Deze Engelstalige download gaat over het Universiteits ziekenhuis van Bern en een achtergrond document en download over de basisprincipes daarvan. Op 12 september 2015 heeft stichting BRIQS het ziekenhuis mogen bezoeken onder begeleiding van het kennisteam van het Canton na afloop van het Open Bouwen wereldcongres aan de ETH in Zurich.

Read more

Voorbeelden Open Bouwen wereldwijd

Van vele projecten in de wereld die ons bekend zijn volgt hier een presentatie. In deze download (in Engels en Chinees, ook downloadable via http://open-building.org) van circa 90 pagina’s heeft professor JIA Beisi uit Hong Kong een groot aantal van 46 (!) voorbeelden van open bouwen woningen uit de west Europese wereld voor je verzameld. Veel heeft hij verzameld in Oostenrijk en Duitsland tijdens zijn studie aan de ETH Zurich. Op zijn universiteit pagina zijn ook veel artikelen te vinden over recente Open Gebouwen in Azië. Zijn onderzoek in het Open Bouwen richt zicht nu meer op de ontwikkelende steden sectie.

Huizen gemaakt door Amerikaanse turnkey huizenbouwers zijn in sommige gevallen opgezet als Open Gebouwen met aanpasbaarheid voorop met behoud van hoogwaardige energiebesparing. Het bedrijf Bensonwood vanuit Boston is een van de koplopers. De eigenaar presenteert in deze video hoe Open Bouwen hen heeft beïnvloed en in deze video hoe zij het bedrijf qua principes, praktijk en organisatie totaal hebben veranderd om dat te bereiken. 

In Moskou maakt de topsector in appartementenbouw vaak gebruik van de voordelen van Open Bouwen. Alleen is Open Bouwen (Free Plan) geen officiële term volgens de woninginspectie van Moskou. Ontwikkelaars, makelaars en architecten werken naar de geest van Open Bouwen ook al is niet alles vrij. Door beperkingen vanuit wet- en regelgeving komen sommige voordelen niet tot hun recht. Volgens de actuele Russische Bouwwet moeten in hoogbouw dezelfde woonruimtes namelijk boven en onder elkaar liggen; een huiskamer boven en onder een huiskamer, een keuken boven en onder een keuken enzovoort. In Free Plan Appartments– FPA projecten houdt men zich hier niet aan. Het ligt nog niet vast hoe dergelijke projecten een officiële bouwvergunning krijgen voor deze uitzondering. Ook de lening- en financieringsmethodes voor zowel ontwikkelaars als kopers vragen nog om nadere studie. In deze download vind je documenten van twee gebouwen in Moskou.

In Vlaanderen hebben een aantal architecten gebouw complexen gerealiseerd vanuit dit principe, daarnaast beleeft dat uitgangspunt een comeback in onderzoek en gebouw voorstellen. Zie Waldo Galle in http://www.scriptiebank.be/scriptie/time-based-design in de aanloop naar zijn PhD onderzoek wat hierop volgde. Inmiddels heeft in 2017 zijn promotie plaatsgevonden.

Read more

Voorbeelden Ontwikkelende steden

Open Building heeft ook veel te bieden aan ontwikkelende landen. De economie groeit er sneller dan in de al ontwikkelde landen waardoor er snel veel woningen aan verandering, verbetering en vergroting toe zijn. Dat de enige manier om verder aan de behoeften van de bestaande bewoners te voldoen, anders zullen bewoners  moeten verhuizen waardoor wijken sociaal ontmantelen en zo groeiende gebieden vastlopen. Niet flexibele gebouwen en wijken zijn niet lang bruikbaar en vervallen daarna.

Er is een integrale methode Open Ontwerpen beschikbaar voor betaalbare sociale woningbouw met aanvullende mogelijkheden voor stadslandbouw en opwekking van zonne-energie. MVO Nederland en internationale en lokale hulporganisaties en overheden overwegen projecten in  Brazilië, Columbia, Dominicaanse Republiek, Indonesië, Ethiopië, Ghana, Kenia en Zuid Afrika.

Een speciaal Affordable Housing Research Network aan de Universiteit van Hong Kong behandelt dit met ondersteuning en invulling van JIA Beisi.

Omdat integriteit voor ons een integraal onderdeel van het werken in aan woningen voor de ontwikkelingslanden, we het eens over de volgende principes, samen met onze wereldwijde partners: MASSIVE SMALL VERKLARING

BRIQS help deze ontwikkeling door beleggingen te ondersteunen in deze sociale, economische en ecologische Open Bouwen ontwikkelingen. Lees daarvoor meer in dit uitgangspunten document van BRIQS.

Een deel van onze inspanningen is verbonden via de Smart City Collective, dat ook actief is in Bandung zoals je van te zien in deze video in het Engels.

U kunt ons helpen om de investeringen aan te trekken om snel de slag te gaan!

Read more