13325460_sIk had een wonderlijke droom vannacht.

Op het trottoir liep ik bijna tegen een man aan die met een wel heel tevreden blik een pas gerenoveerde gevel stond te bekijken. “Wat zie je precies?”, vroeg ik aan hem. “Een mooi staaltje vakwerk”, was zijn antwoord en hij vertelde hoe hij dit gebouw dertig jaar geleden als aanbieder had neergezet voor een belegger met de afspraak dat hij het gebouw ook zou onderhouden. Ze hadden net de kozijnen en buitendeuren vervangen, de gevel gereinigd en het dak vernieuwd. Hij wist precies te vertellen welke gebruikte elementen en materialen geschikt waren voor hergebruik en recycling. De man kijkt me aan en zegt: “Ik heb de belegger dertig jaar geleden de beste kwaliteit beloofd + rendement voor de lange termijn + een positieve bijdrage aan de circulaire economie. Toen ik nog gewoon aannemer was kon ik dat soort beloftes niet doen, omdat ik moest werken met andermans plannen en ik na oplevering meteen vertrok. Die tijden zijn gelukkig voorbij!” Hij schudt me vriendelijk de hand en verdwijnt om de hoek.

Ik kijk hem verbaasd na, knijp mezelf en wordt wakker.

Onhoudbaar verdienmodel

Hoe eerder mijn droom werkelijkheid wordt, hoe beter het is voor jouw verdienmodel, de toekomst van je onderneming en meteen ook voor de circulaire economie. Waarom ben ik daar zo van overtuigd? Omdat je huidige verdienmodel om een aantal redenen niet houdbaar is.

  1. Nu moet je klanten op een niet integere manier uitkleden om aan een bouwproject te verdienen. Hoe meer fouten je vooraf in de bestekstukken ontdekt, hoe lager je kunt offreren, dus hoe groter de kans dat je het project binnenhaalt. En dan is het sport ontdekte fouten net op tijd aan te kaarten en op te lossen voor extra geld. Daar haal je nu je winst uit.
  2. Integriteit is essentieel om de jeugd van tegenwoordig – en vooral de toppers – aan je bedrijf te binden. Hoe ga je dat doen met het perverse verdienmodel van nu?
  3. Je draagt bij aan de verkwisting van grondstoffen en materialen en dus aan de schaarste ervan. Dat gaat je extra geld kosten. En voor de circulaire economie is de huidige manier van werken natuurlijk een ramp.

Aannemer wordt aanbieder

Het wordt tijd dat je een andere rol op je neemt en een gebouw als totaalproduct gaat leveren: het ontwerp, de bouw en het beheer en onderhoud. Jouw bedrijf en de circulaire economie gaan een zonnige toekomst tegemoet als we jou, de huidige aannemer, helpen in je ontwikkeling naar aanbieder van die totaaloplossingen, circulaire oplossingen. Jij hebt immers al veel kennis en kunde op het gebied van logistiek en organisatie van de bouwplaats. Die kennisgebieden verdienen uitbouw naar retourlogistiek en demontage. Als aanbieder ben jij partner van materialenleveranciers en van productleveranciers. Jij weet straks exact wat de waarde is van de materialen en producten die in het gebouw worden gebruikt. Jij weet ook wat de levenscyclus daarvan is en wanneer en hoe je ze het beste kunt terughalen voor hergebruik of recycling. Daarmee ontwikkel jij je tot een expert die langdurig met materialen, producten en gebouwen kan omgaan. Zo verandert dus niet alleen jouw manier van werken maar ook je verdienmodel. Daarmee kun jij perfect reageren op de belegger’s wensen voor optimaal rendement op geïnvesteerd vermogen, te regelen vanaf zijn laptop op het strand.

Maar vergis je niet, dit is een complex veranderproces.  (Zoals eerder gepubliceerd op de Cirkelstad website)

Wat moet er anders om dit te bereiken?

Om jou de ruimte te geven je naar aanbieder van oplossingen te ontwikkelen moeten we in de bouwwereld een aantal zaken anders gaan organiseren. Ik noem hier de drie grootste veranderingen:

  1. De Bouwklant specificeert alleen de context

De bouwklant specificeert niet langer wat voor gebouw hij precies wil hebben maar geeft jou de context aan. Welke functie moet het gebouw kunnen vervullen in welke omgeving? Op die vraag presenteer jij, in samenwerking met andere experts, de beste antwoorden. Daaruit kan de bouwklant kiezen. Met deze manier van werken ben jij meteen van een hoop conflicten af die nu ontstaan door de contractuele scheiding tussen het ontwerpwerk van de klant met zijn adviseurs en jouw uitvoeringswerk. Dat is meteen goed nieuws voor de circulaire economie. Minder conflicten betekent minder aanpassingen en dus minder verspilling van grondstoffen en minder afval.

  1. Onderscheid buitenkant en binnenkant

We verdelen een gebouw in een buitenkant en een binnenkant. De belegger investeert alleen in de buitenkant: het basisgebouw met fundering, constructie, gevel, dak en nutsaansluitingen tot aan elke eigen entree/voordeur. Daarvoor doet hij direct en alleen zaken met een aanbieder die gespecialiseerd is in basisgebouwen. De gebruiker investeert in de binnenkant: de inbouw, te beginnen met zijn ideale indeling van de lege binnenruimte, keuze voor installaties die het binnenklimaat aangenaam maken, keuken, badkamer, materiaalgebruik. De gebruiker doet rechtstreeks zaken met de aanbieder van inbouwen. In het volgende blog zul je zien hoeveel voordelen dat voor beide partijen heeft en dat het voor de retail allang de succesformule is.

  1. Kennis ontwikkelen

Het is noodzakelijk dat we in de bouwwereld samen nieuwe kennis ontwikkelen. Dat kan alleen als we steeds voortbouwen op de kennis die we al vergaard hebben, zoals gebruikelijk is in bijvoorbeeld de luchtvaarttechnologie en scheepsbouw. We benaderen een gebouw dus niet langer als een uniek, door diverse ambachtslieden, gemaakt project maar als een systeem van in elkaar passende onderdelen. Die onderdelen worden gemaakt in de fabriek en op het bouwterrein geassembleerd, bij het basisgebouw en afgestemd op de unieke locatie. Dit is zeker gemakkelijk voor de inbouw en kun je prima systematiseren. Zo werken we toe naar een steeds hogere kwaliteit van bouwwerken waardoor de waarde stijgt, tegen afnemende kosten. De variatie is eindeloos. Voor nieuwe, saaie Vinexwijken hoeven we dus niet bang te zijn. En deze systematische manier van werken leidt automatisch tot minder verspilling van grondstoffen en minder afval.

Bouwwereld ontrafeld

Als aanbieder van totaaloplossingen ontwikkel jij dus je eigen specialiteit: de buitenkant (het basisgebouw) of de binnenkant (de inbouw) van een gebouw. Je bedient een van deze twee klanten: de belegger óf de gebruiker, een onderscheid tussen B2B óf B2C. Je ontwikkelt je eigen kennis en kunde op het gebied van het gebruik en herwinning van grondstoffen en materialen. Zo kunnen we de bouwwereld ontrafelen, transparant maken, op een nieuwe manier waarde creëren en afval reduceren. Een win-win situatie voor jouw als aanbieder, voor de overheid, de belegger, de adviseurs, de gebruiker en zeker ook voor de circulaire economie.

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Welke nieuwe kennis heeft de aanbieder nodig en waar haalt ie dat vandaan? Deel het in de reacties hieronder.

Op jouw gezondheid en welzijn.

Remko Zuidema