Barrett model2Voor jou als gebruiker is een nieuw thuis of een nieuwe werkplek creëren een emotionele zaak. Al dat gepraat over afmetingen, structuren en materialen is van secundair belang als het gaat om echt tevreden zijn na de start van het gebruik. Het is voor jou nuttig om te weten wie in het bouwproces werkelijk oor heeft voor jouw emoties en jouw waarden. Zo zorg je dat je echt gehoord wordt en je een reëel beeld krijgt van wat haalbaar is met betrokken bouwpartijen. Voelen zij jouw emoties en waarden niet aan, dan kies je beter voor een ander.

Van overleven naar leven

Je wilt als mens niet alleen overleven maar ook echt leven. De omgeving en het gebouw waarin je dat doet hebben grote invloed op je levensgeluk. Onze beslissingen over leven, wonen en werken baseren we daarom steeds meer op waarden. Met onze waarden geven we betekenis aan ons leven en dat van anderen. Bouwen gaat dus allang niet meer alleen over een dak boven je hoofd. Het gaat om houden van je thuis en werkplek, een gezond leven leiden, een gemeenschap creëren, waardevoordeel geven en ontvangen en onze planeet helpen.

Vertalen van emoties

Kortom, je wilt je op verschillende niveaus goed voelen. Wie zorgen ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? In de vastgoedwereld is het de makelaar die zich richt op jouw waarden en emoties en deze vertaalt naar een geschikte woning of werkruimte. In de bouw neemt de architect jouw waarden en behoeftes als uitgangspunt voor het ontwerp. In de bouwindustrie is het de industrieel ontwerper die jouw emoties en waarden vertaalt naar producten. Daarnaast heb je nog te maken met adviseurs op het gebied van constructie, van installatie en financiën. Die laatsten zijn vooral bezig met cijfermatige waarden en afmetingen, nauwelijks met een vertaling van emoties. En wat doet de aannemer? Die bestelt materialen en producten en schakelt een legertje vakmensen in om jouw nieuwe thuis ook echt te bouwen, maar hoe past dat in jouw emotionele behoeften? Helaas hebben verschillende partijen in de bouwketen geen directe relatie met elkaar. Een aannemer werkt met documenten  die meestal losstaan van jouw programma van eisen, wensen en randvoorwaarden. Jouw waarden raken ondergesneeuwd en de communicatie over fysieke zaken als techniek en financiën bepalen uiteindelijk wat wordt opgeleverd en overgedragen.

De zandloper van Barrett

Laten we de huidige wereld van (ge)bouwen eens bekijken door de bril van Richard Barrett. Barrett ontwikkelde een interessant model met zeven bewustzijnsniveaus die onze behoeften bepalen en vertalen. Zo ontdek je hoe de verschillende partijen die je in de gebouwenwereld tegenkomt omgaan met informatie. Als jij je daar bewust van bent, lukt het je beter om echt contact te maken en jouw wensen en jouw eisen kracht bij te zetten. Die kennis helpt je ook om reëel te zijn over het maximaal haalbare niveau met betrokken personen en organisaties als het gaat om waarden, communicatie en begrip. Dat versterkt jouw positie en dat is precies waar Briqs zich iedere dag met veel kennis, ervaring en passie voor inzet.

Van piramide naar zandloper

Maslov to BarrettDe zandloper van Barrett bestaat uit verschillende bewustzijnniveaus. Hij ontwierp dit model om menselijke motivaties beter te omschrijven en begrijpen. Barrett baseerde zijn zandloper op de piramide van Maslov die onze menselijke behoeftes ordent. Waar de piramide van Maslov uitgaat van een hiërarchie in vier behoeftes vertaalt Barrett deze behoeftes naar zeven bewustzijnniveaus. Vooral de eerste drie niveaus zijn in dit verhaal van belang.

De eerste drie ‘lagere’ niveaus van Barrett reflecteren de basale behoeftes van ieder mens of team: hun lichamelijke behoefte aan overleven en hun emotionele behoeftes aan relaties en eigenwaarde.

Wie goed in zijn vel zit en vanuit overvloed leeft, voelt zich veilig en zeker in de wereld [1], heeft het gevoel erbij te horen en ervaart liefde [2] en heeft een verankerd gevoel van eigenwaarde [3].

Wie vanuit tekort en angst leeft, zal altijd bang zijn om niet genoeg te hebben en zich onveilig voelen in de wereld [1], is bang om niet bemind en geaccepteerd te worden [2] en is bang om niet gerespecteerd te worden [3]. Het scheelt nogal met welke bril op je de wereld inkijkt.

De bril van overvloed

Als de architect, makelaar en industrieel ontwerper SAMEN met jouw wensen en eisen aan de slag gaan komt er een heel nieuw verhaal. Namelijk een gezamenlijke visie op jouw persoonlijke waarden, gezondheid en welzijn. Vervolgens kunnen de vele andere partners die visie ondersteunen in de technische vertaling; ieder in het eigen gebied van toelevering, ontwerp en realisatie tot aan beheer en onderhoud. Deze helikopterafstemming maakt dat je als gebruiker / bewoner je ambities in eigen woorden en waarden kunt vertellen. De bewaking van wat je expliciet, maar vooral ook impliciet, bedoelt, besteed je uit aan deze emotie-deskundigen. De voordelen zijn legio:

  1. Het verdienmodel van de architect is niet (langer) gericht op het eigen ego realiseren.
  2. Het verdienmodel van de aannemer is gericht op klantwaardering, niet op geldmaximalisatie.
  3. De beheer- en onderhoudspartijen richten zich op het voorkomen van kosten door afstemming met ontwerp en de realisatiepartners.
  4. Garanties zijn gebaseerd op samenwerking in de hele kring van aanbieders op basis van de tevreden klant die ontvangt wat hij of zij verwacht.
  5. En heb je vragen als eindgebruiker, dan weet je bij wie je moet zijn; het allerliefst bij een goed georganiseerde one-stop-shop.

Jouw ideale bouwpartners dragen dus de bril van overvloed. Zet hem zelf ook op.

Neem de volgende stap en deel je ervaringen

Wil je een volgende stap maken? Kom naar de GRATIS* Masterclass. Gaan we aan het werk met praktische tools om de acties uit mijn ebook direct te implementeren in jouw organisatorische, fiscale of financiële projecten en organisatie.

Praat mee

Weet jij hoe je op die nieuwe manier gaat bouwen en wat je daarvoor nodig hebt? Kijken jouw bouw- en vastgoed partners door de bril van overvloed of van tekort naar jouw waarden en emoties? Deel het in de reacties hieronder.

Remko Zuidema